Een strafbeschikking accepteren pakt vaak slecht uit

Door middel van een strafbeschikking kan een officier van justitie je zelfstandig een straf opleggen. Normaal gesproken moet er een rechter en een rechtszaak aan te pas komen om iemand te veroordelen. Bij minder ernstige strafrechtelijke overtredingen is het in Nederland sinds 2008 mogelijk dat een officier van justitie een straf uitspreekt. Het gaat hierbij dus over minder ernstige overtredingen en de straf zal dan ook niet heel zwaar zijn. Het gaat hierbij om taakstraffen tot 180 uur, rijontzeggingen en geldboetes. Toch krijg je een aantekening in je strafblad en heeft het negatieve consequenties voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat kan in de toekomst nare gevolgen hebben die je natuurlijk liever wilt voorkomen. Veel mensen hebben het idee dat het accepteren van een strafbeschikking de beste optie is omdat je dan niet voor de rechter hoeft te komen. In de praktijk blijkt echter dat je vaak beter af bent als je een verzetschrift opmaakt. Hiermee maak je bezwaar tegen de strafbeschikking en zul je voor de rechter moeten verschijnen.

Schakel een advocaat in om je bij te staan
Het voordeel van naar de rechtbank gaan is dat je je eigen kant van het verhaal aan de rechter kan vertellen en het meegenomen wordt in het uiteindelijke vonnis. In Nederland heeft iedereen het recht om zich te verdedigen en om dat te doen met een advocaat. Een advocaat voor strafbeschikking verzet inschakelen is dan ook een goede eerste stap. Je kunt er dan al voor zorgen dat er in het verzetschrift zelf klare en duidelijk taal staat. Een advocaat heeft ervaring met het maken van verzetschriften en kan je bovendien verdedigen in het proces dat komt na het verzet. Zelfs als je niet vrijgesproken wordt door de rechter is het zeer waarschijnlijk dat de straf die wordt opgelegd veel lager uitvalt dan die van de strafbeschikking.